Welkom bij Synmind

Synmind – “Synergy of minds” - is een unieke methode om via het Internet of uw Intranet inzicht te krijgen in individuele en groepsmeningen over complexe vraagstukken.

Synmind versterkt de productiviteit en kwaliteit van besluitvorming.

Uw organisatie wint waardevolle tijd omdat de voortgang van discussies minder afhankelijk is van reistijd en het afstemmen van agenda’s. Iedereen kan namelijk onafhankelijk van tijd en plaats en 24/7 meedoen. De ervaring leert dat doorlooptijden van beleidsstudies met Synmind meer dan gehalveerd kunnen worden. U kunt dus aanzienlijke kosten besparen!

Bestuurders en managers krijgen meer inzicht in individuele meningen en de bijhorende argumenten. Hierdoor kunnen zij bij het nemen en uitvoeren van beslissingen ieders opvattingen, inzichten en kennis beter benutten.

Beslissingen kunnen beter worden beoordeeld (en herzien) omdat Synmind de onderliggende ideeën, oordelen en commentaren helder zichtbaar maakt. Bovendien wordt de onderlinge samenhang veel duidelijker.

Meningen komen beter naar voren op grond van hun kwaliteit. Omdat Synmind het uiten van meningen mogelijk maakt buiten vergaderingen om, zijn verbale gaven of psychologische factoren minder bepalend. Er wordt beter recht gedaan aan waardevolle minderheidsopvattingen die anders verloren gaan.

De transparantie die Synmind biedt verbetert de communicatie over complexe onderwerpenomdat Synmind een overzichtelijk beeld geeft van zowel de gemiddelde mening van groepen als onderliggende individuele meningen en argumenten.

 

 

 

Ga naar boven