De Synmind methode

Een Synmind sessie vindt als volgt, in vier stappen, plaats:

1. Een opdrachtgever stelt een onderwerp en de doelstellingen van een Synmind sessie voor.

2. Na een gedegen systematische analyse van het onderwerp volgt het opstellen van doelgerichte uitspraken, en de selectie van belanghebbenden of experts die worden uitgenodigd om deel te nemen.

3. De deelnemers geven gedurende een beperkte periode, bijvoorbeeld twee weken, via het internet hun mening over de vooraf gedefinieerde uitspraken. Zij onderbouwen bovendien hun mening met argumenten. De meningen worden grafisch weergegeven om de verschillen en overeenkomsten van de meningen inzichtelijk te maken. Dit inzicht wordt versterkt omdat bij iedere mening de argumentatie weergegeven wordt. Gedurende de hele Synmind-sessie kunnen de deelnemers hun meningen en argumenten herzien. Ook kan iedereen op een ander reageren. Hierdoor ontstaat op het internet een levendige en levende discussie.

4. Na afloop van de Synmind sessie volgt een gedegen analyse van de verschillende meningen en argumenten. Deze analyse wordt sterk ondersteund door de doelgerichte volgorde van uitspraken en de transparante afbeelding van meningen in de “Synmind-grafieken”. De resultaten van deze analyse worden, samen met alle grafisch weergegeven meningen en argumenten, in een overzichtelijk rapport vastgelegd. Dit rapport biedt een unieke basis voor kwalitatief hoogwaardige besluitvorming en communicatie.

 

 Voorbeeld van een Synmind scherm

Ga naar boven