Synmind Referenties

Dunja Dreesens, PhD-candidate Maastricht University / programmasecretaris ZonMw

Promotie-onderzoek ‘In it together’: what happens between patient and doctor whilst deciding 
about the patient's care?

Synmind als platform voor RAND Delphi

“Synmind biedt een platform waarop een groot aantal mensen dan wel met elkaar van gedachten kunnen wisselen dan wel vragen/meningen - waarover men consensus wil bereiken - voorgelegd kunnen krijgen . Het voordeel van Synmind is dat het digitaal is, en ten alle tijden door de deelnemers ingevuld kan worden en als ze even willen stoppen kan dat en wordt alles opgeslagen, automatisch. Een ander voordeel is dat ook gekeken kan worden hoeveel mensen inloggen, reageren en wie dat zijn (eventueel gecodeerd in geval van anonieme reacties), wat handig is bij het herinneren en bij het beoordelen of er een bepaalde vertekening in de reacties zit vanwege de (achtergrond van de) respondenten. Ook de functionaliteit van het genereren van een visuele weergave van de reacties is prettig. Bijv. middels een spin- of staafdiagram, inclusief de gemiddelde score.”

Richard Price, Policy and Advocacy Officer - European Association of Hospital Pharmacists

“Embarking on an ambitious project to forge pan-European consensus across several sectors on a future vision for hospital pharmacy – we knew the task was not going to be easy. Thankfully, we were put in touch with Synmind who were able to immediately bring their experience to great use in helping us see how the project could be managed in an achievable way. Two rounds of online Delphi consultation with external moderation were well-managed by Synmind with excellent reports at the end of the process. Participants really valued the unique interface for discussion that the portal delivered and overall I wouldn’t like to think how our project would have been achieved without bringing in the Synmind experts in the way we did. I am happy to recommend Synmind’s services to any organization seeking to achieve credible and transparently achieving consensus, whatever the project.”

Inge Luttikhuizen, gemeente Den Haag, projectmanager Centrum voor Ouderen Haagse Hout

“Als CMT (casemanagementteam) van Haagse Hout gaan we de komende tijd onze werkwijze verder verbeteren. Zo gaan we minder vergaderen: we gaan van acht uur per maand naar drie uur per maand. En dat kan ook goed In het begin was meer tijd nodig om het team goed op te zetten en de werkzaamheden op te bouwen. Daarnaast heeft Synmind ons veel tijdwinst opgeleverd; het bespreken van de casus online zorgt ervoor dat we de vergadertijd kunnen gebruiken om over de vragen of discussiepunten te praten.”

Jolanda Maas – hoofd communicatie SER

Opdracht: ondersteuning voorbereiding Energieakkoord
"De SER heeft Synmind ingezet bij de totstandkoming van het Energieakkoord. Synmind biedt de mogelijkheid in een kort tijdbestek snel inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten in standpunten van de vele onderhandelingspartners. Deze interventie leverde een goed overzicht op van kansrijke en minder kansrijke onderwerpen voor het akkoord. Het resultaat was een efficiënte benutting van de spaarzame contactmomenten en een snellere doorloop van het hele proces.”

Martin Favié, voorzitter RvC Rabobank Hoorn Midden West Friesland

Opdracht: zelfevaluatie Raad van Commissarissen 
“Synmind is op de eerste plaats een efficiënt instrument, en ook gemakkelijk omdat je meningen kunt verzamelen zonder bij elkaar te komen. Werken op deze manier geeft verdieping. Ter eerste omdat je rustig over de stellingen kunt nadenken en op elkaar kunt reageren. Dat werkt goed, zeker als er zaken zijn waar verschillend over wordt gedacht. Dan kun je beter gefundeerd over zaken spreken en op elkaar ingaan.”

Hans Blom, directeur communicatie, Provincie Noord-Holland

Opdracht: evaluatie afdeling communicatie 
“Synmind is de unieke combinatie van inhoudelijke deskundigheid en een digitaal instrument.”

Teus van Barneveld, Orde van Medisch Specialisten, hoofd afdeling Ontwikkeling en Kwaliteit

Opdracht: richtlijnontwikkeling artsen, prioritering onderzoeksvoorstellen 
“Synmind is een makkelijke en uitstekende manier om experts en stakeholders te raadplegen op uiteenlopende onderwerpen. Met Synmind kunnen wij iedereen in staat stellen zijn of haar kennis en ervaring in te brengen. Zo krijgen wij nieuwe inzichten, boeken wij versnelling en kunnen wij als het ware consensus structureren.”

Guus Vaassen, algemeen directeur Medworq

Opdracht: fusie medische maatschappen - diverse ziekenhuizen, ontwikkeling behandelprotocol 
“Synmind is een prima medium om in korte tijd betrokkenheid te krijgen bij professionals zonder dat iedereen het hele land door moet reizen om bij elkaar te komen. Een goede manier om meningen te objectiveren en ze uit het besluitvormingsmoeras te halen.”

Yvonne van Gilse, directeur LOC – Landelijk Ondersteuningscentrum Cliëntenraden

Opdracht: achterbanraadpleging concept Wet cliëntenrechten zorg 
“De deelnemers aan de onlinediscussie konden met elkaar in gesprek aan de hand van een tiental stellingen gerelateerd aan voor hen relevante artikelen in deze wet. Leden van cliëntenraden hebben zich daar met grote inzet aan gewijd, hetgeen voor LOC een signaal is dat deze manier van raadpleging in een behoefte voldoet.”

Marleen Wiegerinck, senior beleidsmedewerker NVOG (gynaecologen)

Opdracht: voorbereiding heisessie beleidsontwikkeling samenwerking in de verloskundige keten
“Deze online discussie leverde ons een goed beeld op van hoe er over de verschillende stellingen gedacht werd. Tijdens de gewone fysieke bijeenkomst die volgde, konden we ons richten op die onderwerpen waar de meningen uiteenliepen. Dat is heel efficiënt, je hoeft het niet meer te hebben over de zaken waar iedereen het over eens is. Je kunt meteen tot de kern komen.”

Andre Wolff, voorzitter NVA (anesthesiologen)

Opdracht: richtlijnontwikkeling (per)operatief proces (winnaar Kwaliteitsprijs Orde van Medisch Specialisten 2011) 
“De toegevoegde waarde van deze methode is dat er draagvlak ontstaat voor de uitkomst. Deelnemers kunnen in alle rust hun mening geven en zo nodig even ruggenspraak houden met de achterban.”

Ga naar boven