Synmind Toepassingen

Verandermanagement
Synmind is effectief bij veranderingen waarbij veel experts en belanghebbenden betrokken zijn. Zoals de ontwikkeling van nieuwe markten, fusies en innovatie van producten of processen.

Beoordeling en selectie
Synmind biedt krachtige ondersteuning bij het beoordelen en selecteren van ideeën voor productontwikkeling of het verbeteren van processen. Hetzelfde geldt voor de beoordeling en selectie van medewerkers, projecten, teams, afdelingen of toeleveranciers, onderzoeksvoorstellen, subsidieaanvragen, presentaties of publicaties.

Scans of audits
Met Synmind kunnen bij korte analyses van specifieke situaties in uw organisatie veel meer medewerkers worden betrokken dan anders het geval is. Denkt u hierbij aan scans of audits op gebieden zoals kwaliteitsmanagement, communicatie, kennismanagement of duurzaamheidbeleid.

Studies
Synmind draagt bij aan de snelheid en kwaliteit van grootschalige studies met uitgebreide, multidisciplinaire, teams van experts en stakeholders. Bijvoorbeeld bij definitiestudies voor nieuwe producten, bouwprojecten of ICT-projecten, maar ook sociaaleconomische studies, strategische marktstudies en toekomstverkenningen.

Publieke discussies
Synmind kan worden ingezet om het effect van hoogwaardige discussies over, bijvoorbeeld politieke, maatschappelijke of culturele onderwerpen te vergroten. “Synmind Public” stelt een groot publiek in staat om “on-line” te reageren op de Synmind discussies tussen gerenommeerde experts. Publieke opinies kunnen grafisch worden vergeleken met de meningen van de experts. Bovendien biedt Synmind Public een open forum over iedere uitspraak.

Ga naar boven